Heeft u een klacht ? Vertel het ons !

Uw fysiotherapeut zal zijn/haar beroep te allen tijde gedegen en naar behoren uitvoeren.
Heeft u toch een klacht over de behandeling of over de manier waarop er met u omgegaan wordt, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.

Om te beginnen is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw behandelend fysiotherapeut of, als u dat prettiger vindt, met een andere fysiotherapeut uit de praktijk. Wij zijn altijd bereid om hiervoor tijd vrij te maken en om samen naar een oplossing te zoeken. Indien u dat prettig vindt, kunt u iemand meenemen naar het gesprek of vragen om een onafhankelijke bemiddelaar.
Ook is het mogelijk om uw klacht eerst uit te leggen in een brief.

Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling volgens de WKKGZ ( Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen in de Zorg. )
Voor meer specifieke informatie daarover verwijzen we u naar  www.defysiotherapeut.com
 
 
 
A
A
 
© 2010-2015 Froeling & Partners | disclaimer | concept & ontwerp Blue Twinkle | technische realisatie Websites & Zo