Kinderfysiotherapie

Kinderen leren spelenderwijs. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun motoriek en zintuigen. Bij sommige kinderen is er sprake van een vertraagde of afwijkende ontwikkeling. Sommige kinderen hebben nu eenmaal meer oefening nodig om een vaardigheid te leren dan anderen. Problemen in het bewegend functioneren kan een negatieve invloed hebben op het zelfbeeld van het kind. Daarom is het van belang dat nauwkeurig wordt vastgesteld of de ontwikkeling wellicht vertraagd of afwijkend is.

Van 0 tot 16 jaar

De kinderfysiotherapeut richt zich op kinderen van 0-16 jaar.
Voor de hele kleintjes bestaat er de vroegdiagnostiek, waarbij voorkeurshoudingen, een asymmetrische ontwikkeling, aangeboren afwijkingen en een ontwikkelingsachterstand aan het licht kunnen komen.

De behandeling

In eerste instantie wordt uw kind geobserveerd en onderzocht om zo een compleet mogelijk beeld van de motorische vaardigheden en het niveau te krijgen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van gestandaardiseerde tests en observatielijsten. Afhankelijk van de resultaten wordt een behandelplan opgesteld. De behandeling is erop gericht de motorische en zintuiglijke ontwikkeling van het kind te stimuleren. Kindgericht oefenmateriaal kan het plezier in bewegen vergroten en specifieke functies uitlokken.

Een specifieke behandelmethode is de sensorische informatieverwerkingstherapie.
Bij sommige kinderen verloopt de verwerking van informatie, die vanuit de zintuigen binnen komt ( de zgn. sensorische informatieverwerking), niet zo vanzelfsprekend en soepel als het eigenlijk zou moeten.
Daardoor verlopen allerlei activiteiten in het dagelijks leven moeizaam. Zij nemen informatie rommelig waar, ervaren sensorische informatie sterker of juist minder sterk dan hun leeftijdgenootjes.
Voor meer uitleg hierover: zie de website van de Nederlandse Stichting voor informatieverwerking  http://www.nssi.nl

Onze kinderfysiotherapeut

Inge van Beek
 


< Terug naar specialisaties
 
A
A
 
© 2010-2015 Froeling & Partners | disclaimer | concept & ontwerp Blue Twinkle | technische realisatie Websites & Zo