Ergotherapie

Ergotherapie

De praktijk is een samenwerking aangegaan met ergotherapeute Ina Gommers van Stichting Avoord.

Ergotherapie helpt mensen met beperkingen of problemen in hun dagelijks functioneren om weer zo zelfstandig mogelijk de dag door te komen. De activiteiten die problemen opleveren en die voor u als hulpvrager belangrijk zijn, worden zo praktisch mogelijk aangepakt. Het kan hierbij gaan om opstaan, douchen of aankleden, maar ook om (huishoudelijk) werk, school, of hobby's.
Ergotherapie helpt bij het verminderen en/of oplossen van problemen in het uitvoeren van deze dagelijkse handelingen.
 
  •  Wat doet de ergotherapeut ?
Wanneer u een ergotherapeut inschakelt, concretiseert u samen eerst de hulpvraag. 
Dit gebeurt via gesprekken, observaties en het afnemen van testen om te zien waar en wanneer een belemmering optreedt. Wanneer duidelijk is waar uw mogelijkheden liggen, maakt de ergotherapeut een concrete beschrijving van de vraag of de situatie en worden er samen met u doelen opgesteld.
Voorbeelden zijn: het nemen van een douche, uw kind naar bed brengen, tuinieren, een maaltijd bereiden, onafhankelijk buitenshuis verplaatsen, opstaan van een stoel, verminderen van schouderklachten tijdens het werk of het zo lang mogelijk thuis blijven verzorgen van een hulpbehoevend familielid.
  • Hoe komt u bij de ergotherapeut ?
Voor behandeling van een ergotherapeut is een verwijzing van een huisarts of specialist nodig.
  • Vergoeding ergotherapie
In de basisverzekering is maximaal 10 uur ergotherapie per kalenderjaar opgenomen. Voor alle verzekerden is dit hetzelfde. Het is mogelijk dat u een aanvullende verzekering heeft, die meer vergoedt. Hiervoor kunt u uw polis nakijken.

Voor meer informatie over ergotherapie kunt u contact opnemen met onze secretaresses, telefoon 076-5975040 of stap gerust een keer binnen!
 
 
A
A
 
© 2010-2015 Froeling & Partners | disclaimer | concept & ontwerp Blue Twinkle | technische realisatie Websites & Zo